Styrlse

uppdaterades 2017-12-14

Styrelsemedlemmar

Ordförande:      
Jan-Olof Björnfot
Burströmsv 76
     
Vice ordförande:    
Vakant      
Sekreterare:    
Ketty Skogqvist
Burströmsv 52
     
Ledamot:    
Per-Åke Tingvall
Burströmsv 90
Pia Elofsson
Burströmsv 118
     
Suppleant:    
Peter Hedlund
Burströmsv
100
sta Fredriksson
Burströmsv 54
       
       
       
Valberedning:    

 

Sixten Palovaara
Burströmsv 78
    
        
Ingela Olofsson
Burströmsv 50
      
        
Tips till dig som vill ställa motion till styrelsen. Klicka här.   

 

Styrelsens möten under året 2016
Styrelsen har möte andra onsdagen i månaden utom juli månad.
Förvaltare

Förvaltnings AB Castor
Box 795,  851 22  SUNDSVALL
060-128000

www.castor.se