Ritningar

uppdaterades 2016-07-06

 

 

 

 

 

   

1 rum och kök 45,5 m2

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
A1, A2, A3, A4, A5,
B1, B2, B3, B4, B5
C1, och C3

 
 

2 rum och kök 65,0 m2

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
C1, C2, C3, C4 och C5

 

 

 

2 rum och kök 65,0 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
D1, D2, D3,4, D5 B1,
B2, B3, B4 OCH B5.

 

3 rum och kök 75,5 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
A4 och A5

 

3 rum och kök 82,5 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
A1, A2, A3, A4 och A5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 rum och kök 82,5 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
C1, C2, C3, C4 och C5

 

 

 

 

 

 

3 rum och kök 75,5 m2
med uthyrningsrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
A1, A2, A3, A4 och A5.

 
 

3 rum och kök 75,5 m2
med uthyrningsrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
B1, B2, B3, B4 och B5.

 
 

3 rum och kök 82,5 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
D1, d2, D3, D4 och D5.

 
 

4 rum och kök 92,2 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild

Denna lägenhetstyp finns i hus
C2, C4 och C5.

 

 

 

 

 

 

 

4 rum och kök 92,2 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

större bild