uppdaterades 2016-07-12
Tvättstugor
 Burströmsvägen 18,38,58,82,106
Bokning av
tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass, maskingrupp
 vänster och höger:
KL 07.00 - 10.30 KL 10.30 - 14.00
KL 14.00 - 17.30 KL 17.30 - 21.00
Beställning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn
och husnummer. Boka hela eller halva tvättstugan.
OBS ! 
* Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00.
** En bokning per gång.
Påbörjan av
tvättpass
För tvättpassen gälller att tvättning måste påbörjas senast  
30 minuter efter tvättpassets start. Om så inte sker har annan
boende rätt att överta tvättiden.
Städning Rengör tvättmaskiner, filter i tumlare och torkskåp.
när du tvättat klart Vaska/sopa av golvet.
OBS !
* Djurägare uppmanas att vara extra noga med städning
på grund av astma och allergi.
** Tvättstugan skall vara urstädad och torkskåpen
tömda när nästa tvättpass startar.
Efter avslutad
mangling
Slå av strömbrytaren till mangelmaskinen.
Vattenbegjutning
golv
Hinkvis vattenbegjutning över golv är absolut förbjudet.
Släck lyset !! Släck lyset efter avslutad tvättning.
Detta gäller även under tvättpassets 
gång när du inte är här.
Reparation av
 maskiner
Utförs inte under lördag/söndag eller annan helgdag.
Felanmälan Om fel uppstår i tvättstugan var bussig och meddela omedelbart
Vicevärdskontoret, telefon 677 76 eller 070-661 44 80.
Till sist  Har du lämnat tvättstugan som du vill finna den?
Om inte, städa lite mer så att det trevlig för 
boende som kommer efter dig.
Grovtvättstugan
Burströmsvägen 62
Bokning av
tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass
KL 07.00 - 14.00 KL 14.00 - 21.00
Beställning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn
och husnummer.
OBS ! 
* Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00.
** En bokning per gång.
Tillgång till
grovtvättstugan
Du betalar 100 kr i depositionsavgift, därefter är det fritt att nyttja enligt tvättpassen lokalen
Nyckeln finns att köpa på vicevärdskontoret tel.0920-67776
Städning Samma regler som får de övriga tvättstugorna.