Lokaler

- Bastu Finns på Burströmsvägen 86 gaveln.
- Extraförråd Finns att hyra, för den som är intresserad anmäl dig till vicevärdens "väntelista".
- Festlokal/möteslokal Finns på Burströmsvägen 88.
- Hobbyrum/Snickarbod Finns på Burströmsvägen 90.
- Motionslokal Finns på Burströmsvägen 86 gaveln.
- Tvättstugorna Finns på Burströmsvägen 18, 38, 58, 82. 106.
- Övernattningslägenhet BV 20 Finns på Burströmsvägen 20.
- Övernattningslägenhet Bv 62 Finns på Burströmsvägen 62.