GÄRDANBLADET  MAJ 2017      

 

LÄS GÄRDANBLADET VARJE GÅNG!

DET ÄR STYRELSENS  CHANS ATT NÅ ALLA MED NYHETER MM.

 

PLANERA IN ÅRSSTÄMMAN:

I år hålls den 23 maj i festlokalen på gaveln bv 88 klockan 18:30

             

 STÄDDAG:

I år kommer vi inte att ha någon speciell dag. Ring 67776  så fixar vi ut redskap och sopsäckar till den som vill städa på området.

Önskan är att vi inte glömmer baksidorna på husen samt lägger lite extra krut

på krattningen i lekparkerna.

 

OLJA TILL BALKONG ÖVERLIGGAREN:

Kommer meddelande om när de går att hämta i servicegaraget.

 

KOMMANDE PLANERADE ARBETEN INOM OMRÅDET:

Nya tak till våra hus och fläktsystem, samt ny belysning i våra trapphus.

På grund av detta kommer det att vara byggnadsställningar i våra rabatter och buskar runt husen.

Så plantera inget som ni är rädda om för plantorna kan skadas.

 

KÄLLARFÖRRÅDEN: Tänk på att inte ha något på golvet som kan skadas av fukt eller vatten. Cirka 10 cm från golvet brukar räcka att förvara sina saker på

 

TVÄTTSTUGAN: Tänk på att alla inte tål parfymerade tvättmedel eller sköljmedel så snälla använd så milda medel som möjligt.

 

CYKLISTER: Plinga/ ta hänsyn när du passerar personer som är ute med sina hundar.

Hundägarna får se till att inte ha så långa koppel så man kan passera mellan hund och ägare

 

PEKPINNAR DENNA GÅNG

HUNDÄGARE: Vi kan inte nog tjata om att alla hundägare ska plocka upp 

bajset efter sina hundar, inte trevligt trampa i det.

SOPOR: Förvara aldrig soporna i trapphusen, samt sortera rätt för allas trevnad.

BALKONGEN: Absolut ingen grillning på balkongen. Kasta aldrig fimpar eller snus från balkongen eller runt på området, kasta hemma eller i uppsatta soptunnor.

 

 

HAR DU NÅGON IDE ELLER TIPS SOM VORE BRA ATT FÖRMEDLA ALLA BOENDE ELLER STYRELSEN LÄMNA DETTA TILL VICEVÄRDEN ELLER MEJLA DET TILL BRF GÄRDAN

 

 

MED HOPP OM EN FIN  SOMMAR  Styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren