GÄRDANBLADET  JANUARI 2016 

                           

FRÅN 2016-01-01 ÄR DET ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SMÄLLARE OCH FYRVERKERIER INOM GÄRDANS OMRÅDE.

Detta på grund av brandrisken. Vi hade på nyårsafton en brand i vår returkartong container som kunde ha gått riktigt illa.

 

GARAGE OCH MOTORVÄRMARPLATSER:

Nu under vintern skall man hålla snön borta på sin plats samt ni som har garage skotta och sopa vid dörren(den kan lätt frysa  igen) Använd gärna tösalt om du har sådana problem.

Du som har ett garage och inte behöver det önskar vi att du meddelar detta till kontoret för det är många i kö som vill ha garage.

 

När du ansluter bilen till värmepost  i garage eller motorvärmastoplen måste du tänka på att max 800w  kan användas på kupévärmaren!

 

SANDNING:

Eftersom traktorn inte når ända fram vid våra ingångar vid grusningen kan du själv sanda om det behövs, sand/grushink finns i varje trappingång. Tar innehållet slut kontakta fastighetsskötaren eller ring kontoret  tel 67776

SNÖRÖJARNA TAR EJ HÄNSYN TILL CYKLAR SOM STÅR UTE PÅ OMRÅDET.

SÅ STÄLL NER DEN I CYKELFÖRRÅDET ELLER HA DEN I DITT GARAGE OM DU VILL HA DEN KVAR I BRUKBART SKICK.

Märk din cykel när du ställer in den i cykelrummen för vinterförvaring med namn adress och 2015-2016.

 

SOPHANTERING:

Åter igen måste vi påtala att det inte är tillåtet att slänga vad som helst i våra soprum! Färgburkar, farligt avfall, möbler och annat skrymmande måste föras upp på Kronan.

Slarvar vi med vår sopsortering medför detta ökade kostnader.

 

BROTAK

Ombyggnation av av brotak påbörjas den 25 januari -16 med start på husnummer 106-116. Arbetet fortlöper sedan allteftersom och berörda portar kommer att få info när det närmar sig.

 

BASTUBOKNING:

Listan att boka bastun finns nu i gången till gymmet.

 

                                     GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET

 

                                                                ÖNSKAR

                                                                                               

                           Styrelsen, vicevärden och  fastighetsskötaren Brf Gärdan