gardan_header

 

GÄRDANBLADET FEBRUARI 2015                                    

 

 

PÅMINNELSE:

Våra gamla soprum vid portarna får bara användas till förvaring av krattor, spadar och vattenkannor.

 

PARKERINGS/MOTORVÄRMARE PLATS/GARAGE:

Du som hyr en p-plats eller garageplats måste själv se till att skotta och hålla platsen så snöfri som möjligt.

Motorvärmarsladden får ej lämnas kvar i eluttaget när den inte är ansluten till bilen.

Sladdar som är anslutna och kvarlämnade kommer att plockas bort.

 

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ UNDER VINTERN:

Det kan vara extremt halt när det är ny plogat.

Ta det försiktigt i våra sophus(vi har lagt en matta innanför dörrarna för att minska

halkrisken). Till sommaren kommer det att göras halkförebyggande åtgärder på golvet.

 

ALLA SOM ORKAR OCH KAN, HJÄLP TILL ATT SOPA OCH SKOTTA VID VÅRA

PORTAR SÅ SNÖN INTE BARA TRAMPAS NER.

 

BRANDSKYDD:

Som du kanske sett har vi satt upp information på källardörrarna att de skall vara stängda och

låsta. Vi är tvungna att vidta vissa åtgärder efter genomgång av vårt område gällande

brandsäkerhet. Mer information kommer senare.

 

OLJA/FRITYR:

Får absolut inte hällas i köksavloppet eftersom det vållar stock i ledningarna.

Kostnaden för att sola bort sådana stock är höga.

 

VÄDJAN:

Flera hundägare har hört av sig till oss med en vädjan till andra hundägare som att ALLTID

Plocka upp efter sin hund. Alla blir drabbade av att en del inte ids plocka upp efter sin hund.

 

Till sist:

DEN SOM VILL HA EN EGEN VÄVSTOL KAN RINGA KONTORET FÖR VI HAR

5 STORA OCH 2 MINDRE SOM VI SKÄNKER TILL DEN SOM HÄMTAR.

 

                       

       Styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren

                        Brf Gärdan

 

                    Tel kontoret 67776, hemsidan www.brfgardan.com