GÄRDANBLADET  OKTOBER 2014                                        

 

 

CYKLAR UNDER VINTERN:

Du som cyklar vintertid se till att den inte hindrar snöröjning när du parkerar den.

Den som väljer att vinterförvara sin cykel i cykelförråden, märk cykeln med namn och årtal 2014-2015.

 

GAMLA SOPRUMMEN:

(Utrymmet vid våra ingångar) Dessa får bara innehålla spadar, krattor, blomkrukor och dylikt.

Andra föremål tex cyklar kommer att lyftas ut, om de ej tas omhand kommer de att kastas..

 

MATTVÄTTSTUGAN:

Endast i denna får vi tvätta våra mattor, har du ingen nyckel vänd dig till kontoret så berättar Ingela hur du kan fixa en. Mattvättstugan finns på Bv  62.

 

TRAPPHUSEN:

Handtagen till trapphusfönsterna är borttagna för att undvika vattenskador, frostskador och för att ventilationen skall fungera optimalt

 

BRANDVARNARE:

Glöm ej kolla batteriet till brandvarnaren.

 

 NU NÄR DET BLIR MÖRKARE ÄR DET TREVLIGT MED LEVANDE LJUS MEN TÄNK PÅ ATT HA KOLL PÅ DEM.

 

              

            Vi önskar alla en fortsatt trevlig höst

 

       Styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren

 

 

Telefon kontoret 67776

Hemsidan www.brfgardan.com