GÄRDANBLADET MARS  2013

Med detta blad följer minnesanteckningar från medlemsmötet 20130306.

 

SOMMARBLOMMOR: vi kommer att sätta upp ett anslag varje trappingång för att kolla vilka som önskar blommor att plantera våra gårdar. Skriv er trapps önskemål.

 

STÄDDAGEN/FIXARDAG: vår dagen när vi krattar och städar kan vara mycket mer, olja in räcken, måla mm

Lämna in förslag vad vi alla kan hjälpa till med denna dag, alla kan inte kratta utan .....

 

MATTOR: Inga mattor skall finnas i våra tvättstugor grund av halkrisk.

FESTLOKALEN: Lämna in förslag hur vi kan använda vår fina lokal.

BILPARKERING: Tänk att det är var bilen är registrerad som bestämmer om du skall parkera på boende eller besökande. Tex hyrbil= besökande

 

VIKTIGT ATT ALLA SER TILL ATT LÅSA SITT GARAGE

du inte blir vållande att obehöriga kan ta sig in.

 

 

Hemsida: www.brfgardan.com Tel till kontoret 67776


Minnes anteckningar från Brf Gärdans informationsmöte 2013-03-06

 

Inga fasader skall bytas, ej heller tak och ventilation i år, vi fortsätter avsätta pengar får kommande arbete med detta. Ingen höjning av månadsavgifterna.

 

Parkeringar, det är vilken adress som bilen är registrerad som avgör var du skall parkera. Lånebil= gäst. Endast om bilens adress är Burströrnsvägen. Som den skall parkeras på boende. Skrotbilar som dumpas området vållar oss problem och kostnader.

 

Till tvättstugorna skall det köpas in torktumlare att man har tillgång till en, oavsett på vilken sida i tvättstugan man tvättar.

 

Uteplatserna där vi kan grilla skall vi igenom, samt att det kommer två nya grillplatser med bänkar till våren. För de som bor bottenvåningen och har uteplats kommer det också att bli en genomgång så att man uppfyller de regler som vi har. De som skall åtgärda något får besked om vad som skall åtgärdas samt när det skall vara åtgärdat. Utemiljön i övrigt skall också kollas och planeras, tex återplantering av buskar och träd.

 

Behöver man hämtas av Ambulans när porten är låst vet SOS- alarm att de skall kontakta Securitas får upplåsning av dörren.

 

Vi har sen en tid tillbaka Stefan Nordström som ordinarie fastighetsskötare.

 

För att ha tillgång till hemsidans gästbok måste man registrera sig. Du kan ha ett alias dina kommentarer men administratören kan kolla vem som gjort inlägg.

 

Det är nu Lilja & Co som har hand om trappstädningen, nya listor om när och att det är städat kommer snart upp i alla trapphus.

 

Källarstädningen ligger fastighetsskötaren, det bör göras l gång per år. Det är viktigt att vi boende inte har saker i gångar mm.

 

Förslag hur vi skall använda festlokalen önskas, skriv ditt förslag och lämna in på kontoret. Bokbussen kommer övre parkeringen.

Om du har något du vill dela med dig till övriga boende, lämna ett meddelande till kontoret så kommer det i nästa gårdan blad.

 

Detta var vad ordfårande Olle Björnfot informerade de närvarande om.

 

ÖVRIGT SOM KOM UPP

 

Önskades att man gör riktigt övergripande städning av våra trapphus. Tösalt finns hos fastighetsskötaren, hämta där om du behöver.

Mera besöksparkeringar orange önskas, genom gång får att fixa detta skall ske snarast.


Några vill ha blomkrukor att plantera, lämna skrivelse till kontoret snarast det kan behandlas. Dessutom kan de som har perenner säkert dela med sig, någon som har förslag hur vi fixar det enkelt?

 

Vi fick dessutom tips av boende att vi måste ta hänsyn till vintertiden när vi planerar vad och vart vi skall plantera.

 

Vi måste hålla efter och sköta det vi investerat i tex grillplatserna. Att man skall sopa  bort snön trappan den inte trampas fast.

Bostadsrätt innebär att vi alla kan göra saker för vår trivsel och ekonomi. Men det är inget tvång.

 

Fråga om inbrott, skadegörelse mm. Vi har mest problem med klotter och att någon spottar snus parkerade bilar.

 

Ser du att tejpen som är längst uppe och nere trapporna saknas eller är skadad meddela kontoret.

Skyltarna för nödutgång i festlokalen är inte uppsatta efter målning.

 

Samt en uppmaning till alla som har garage LÅS GARAGEDÖRREN,  annars gäller inte försäkringen om det händer något.

 

 

Efter detta blev det en god kopp kaffe med bulle för de flesta.