GÄRDANBLADET  DECEMBER 2013                                         

BALKONGINGLASNING:

Det är ej tillåtet att montera glaset direkt på balkongräcket.

Endast inglasning från golv till tak gäller.

När man skall glasa in, riva väggar eller fixa uteplats mm tag kontakt med kontoret före

så undviker man att göra fel.

 

CYKLAR UNDER VINTERN:

Koll av de cyklar som står ute vid portarna kommer att göras.

Du som cyklar vintertid märk din cykel med namn.

Omärkt cykel kommer att märkas med röd lapp och ägaren har en vecka på sig att antingen ställa undan den om den ej används, eller märka sin cykel.

Cyklar som fått röd lapp och ingen verkar kännas vid den omhändertas av föreningen i en vecka, därefter kommer de att kastas.

(Cyklar som bara står ute hindrar bland annat vid snöröjning)

Förvaring av cyklar till andra, icke boende på området får ej ske eftersom vi har begränsade utrymmen.

                                                                                                                

HEMFÖRSÄKRING:

Alla måste ha en hemförsäkring för att skydda sitt eget lösöre, föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring (fullvärdes försäkring). Har du frågor och funderingar kring detta kontakta ditt försäkringsbolag.

Ett infoblad om bostadsrättstillägget bifogas detta gärdanblad.

 

NY MÅNADSAVGIFT:

Vi höjer avgiften ¨hyran¨ från 1januari 2014 med 1%, på grund av ökade driftskostnader och att vi vill förstärka kassan.

 

DANS:

I festlokalen för den som önskar, anslag på ytterdörren kommer

 

SKRIVELSE TILL KOMMUNEN:

Vi kommer att sätta upp listor i alla trappor där den som vill kan skriva på. Vi begär trottoar bakom garagen på Burströmsvägen, samt åtgärd eller busskur för resande mot city borta vid blått. OBS!! Listor kommer även att finnas på vicevärdkontoret.

 

Kontoret kommer att vara stängt  23 dec 2013- 6 jan 2014

 

 TÄNK PÅ ATT HA KOLL PÅ LEVANDE LJUS OCH HA EN SKÖN JUL

 

.

 

 

               GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar

       Styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren                                  

               

 

 

 

 Minnesanteckningar Medlemsmöte 20131120

 

Postboxar kommer att installeras till vår/sommaren 2014. Blir olika varianter beroende på plats i trapphuset. Mer information kommer senare.

Dränering skall göras mot gaveln på Bv88 ( festlokalen) samt på baksidan till halva husets längd. Under arbetet kommer man inte kunna använda alla parkeringsplatser som finns i anslutning till gaveln.

Plantering skall ske med nya träd runt om på området. Detta skall ske hösten 2014.

Information med beskrivning av detta finns på kontoret, med trädslag och plantering.

Fasader, blir inga sådana arbeten under 2014, eventuellt 2015. Vi väntar så vi kan göra flera hus samtidigt. Då detta arbete görs kommer även marken runt husen att åtgärdas samtidigt.

Trappbelysning behöver ses över, vi har med detta i underhållsplanen.

Motorvärmar intervallen nu är 12 min, beror på temperaturen hur ofta den slår på.

Vi kollar på andra alternativ och lösningar. Så fort vi hittar nåt som passar oss kommer besked.

Månadsavgiften höjs från 20140101 med 1%, detta för att kompensera taxehöjningar (vatten, el ,sophämtning) samt lägga undan pengar för husrenoveringarna .

Glas som skall kastas , nu finns behållare för färgat/ofärgat glas inne i sophusen.

Cyklar skall inte vinterförvaras i gamla soprummen vid ingångarna. Ta hand om din cykel och sätt ner den i cykelförråden. Om det finns plats kan den som cyklar på vintern ställa sin cykel i soprummet.

Snickarvärd/värdar sökes, det skall rensas och fixas till i snickarlokalen.

Du som har virke mm märk upp detta.

Bastun är bokningsbar 14:00-21:00 alla dagar utom torsdag-fredag.

Julpynt har satts upp mellan husen i år i form av stjärnor.

Klotter förekommer på vårt plåtgarage samt bilgaragen, hjälp till med att hålla koll  vi slipper detta.

Rondell skall det bli vid utfarten mot kronan backen.

Garagen skall målas om till våren (vi hoppas det skall vara klart till midsommar).

Skrivelse inför detta möte har vi fått av Jeanette Johansson.

  1. Hon har element som för oljud. Även L Taawo upplever samma sak.(Detta skall kollas upp och åtgärdas om möjligt)
  2. Vill ha motionsdans i festlokalen. (Helt OK men den som vill får ordna detta)
  3. Upprustning av Burströmsvägen.(Om vi alla går in på kommunens hemsida och klagar så borde detta fixas, vi skall även från styrelsen skicka en skrivelse)
  4. Bullerplank, samma som för punkt 3.
  5. Bro till city, får den som vill ha detta skriva till kommunen.

 

Sen blev det fria frågor:

Man undrade om vi kan plombera brevinkasten när vi får postboxar.

Naturligtvis får man detta, det finns olika lösningar på detta hur det blir får vi återkomma med.

Boxanläggningarna har blivit mycket billigare än när posten började trycka på att vi måste sätta in sådana.(Ca 160 000 kr för oss)

 

Efter detta fick den som vill en kopp kaffe och en god bulle.

 

 

Försäkring för bostadsrätt

Skillnaderna mellan en bostadsrätt och en hyresrätt är många och när det gäller försäkring är det att ägaren av en bostadsrätt har ett underhållsansvar för lägenheten. Detta underhållsansvar ger en fördel att man som ägare av en bostadsrätt kan välja vilket golv man vill ha, vilka vitvaror som installeras m.m. Underhållsansvaret gör även att hemförsäkringen måste anpassas då dessa investeringar i lägenheten måste försäkras.

Försäkringen som ska tecknas heter bostadsrättstillägg och lämnar ersättning för det ägaren av bostadsrätten har underhållsansvar för samt fast inredning som ägaren själv bekostat. Denna försäkring kan tecknas individuellt av alla medlemmar i föreningen eller att bostadsrättsföreningen tecknar en kollektiv försäkring för alla sina medlemmar.

Brf Gärdan har valt att teckna denna försäkring kollektivt för samtliga bostadsrätter i föreningen. Detta för att säkerställa att alla bostadsrätter är rätt försäkrade, underlätta hantering vid skador samt att den totala kostnaden blir lägre när försäkringen tecknas kollektivt. Bostadsrättstillägget som föreningen har för sina medlemmar är en så kallad fullvärdesförsäkring, vilket betyder att ersättningen inte är begränsad.

För att sammanfatta detta så har föreningen tecknat bostadsrättstillägget för sina medlemmar och de enskilda medlemmar ska precis som tidigare teckna sina egna hemförsäkringar för att skydda sitt eget lösöre.

Om någon ändå känner osäkerhet och har funderingar kring detta, rekommenderar vi att ni tar kontakt med Ert försäkringsbolag och förklarar hur det ligger till.