GÄRDANBLADET SEPTEMBER 2012

Nu är hösten här…………….

 

PERSONAL:

Vår tidigare fastighetsskötare Kenneth har på egen begäran valt att avsluta sin anställning hos oss. Stefan som vikarierat under Kenneths sjukfrånvaro kommer att fortsätta arbeta hos oss tills vidare.

 

TRÄD OCH BUSKAR:

Nu är det åter dags att sätta upp pinnar för att skydda de träd och buskar man inte vill ska skadas under vinterns plogning. Kontakta kontoret för att få pinnar.

 

 HUNDAR OCH KATTER:

Skall hållas kopplade när de vistas ute på området.

 

CYKLAR:

Glöm ej märka cykeln med namn adress och årtal innan du ställer ner den i cykelförrådet.

 

TRAPPHUS:

Lämna aldrig fönster eller ytterdörren öppen i trapphusen. Då fungerar ventilationen inte som den ska , samt frysskador kan uppstå.

 

BOKBUSSEN:

Den kommer att besöka oss var 4:e vecka på övre parkeringen. Första gången var tisdag 18

september . Planerade turer 16 oktober, 20 november samt 18 december  cirka klockan 16:15.

 

FELANMÄLAN/ HJÄLP:

Ska alltid meddelas till kontoret  via telefon  67776 eller via hemsidan www.brfgardan.com

 

TOMGÅNGSKÖRNING PÅ GÅRDARNA:

Max 1 minut!!!!!!

Tänk på alla som har friskluftsventilen mot gården och får in alla avgaser. Varken trevligt eller hälsosamt.

 

LEKPARKER:

Håller som bäst på att fixas till som alla kan se.

 

GÅNG OCH CYKELVÄGEN TEKNIKERGATAN- BURSTRÖMSKAN:

De dåliga asfalts partierna skall tas bort  och det saknas belysning så ta det försiktigt när du cyklar där.

 

AVSTÄLLDA  BILAR, HUSVAGNAR; HUSBILAR OCH SLÄPVAGNAR:

Skall förvaras på fd tennisbanan

Allt för att underlätta för snö röjarna.

 

 

GASOL / BENSIN:

Får ej förvaras i garage eller förråd. Brandrisk.

 

Den som vill/ hinner , kan ta av betongfundament, stockar mm som ligger bakom plåtgaraget.

Innan allt ska fraktas bort.

.

 

TREVLIG HÖST ÖNSKAR STYRELSEN , INGELA OCH STEFAN.