GÄRDANBLADET FEBRUARI 2012

 

 

 

ANTECKNINGAR FRÅN INFO MÖTET  14 FEBRUARI:

 

Fasader:

Vi ska inte göra några fasadrenoveringar i år.

Sparar pengar för att kunna göra flera hus samtidigt senare.

 

Enkät fastighetsboxar:

Posten kommer att skicka ut en förfrågan till alla hushåll om man vill ha fastighetsbox eller ej.

Styrelsen önskar att alla svarar på den.

 

Utemiljö:

Lekparkerna skall åtgärdas så fort vi bara kan.

BDX  har meddelat att vi sparat ca 250 000 kr för att vi tagit bort träd och de kan nu lägga upp snön där.

När vi skall återplantera kommer vi att ta hänsyn för deras synpunkter också.

 

Personal:

Fastighetsskötaren Kennet B. är sjukskriven till 29 februari .

Stefan N fortsätter tills vidare.

 

Com Hem:

Vi har Tv genom dem till 2014.

 

Gamla armaturer:

Du som har  standard glaskuporna i kök och klädkammare och tänker byta ut dem,

kasta inte bort dem utan lämna kuporna till kontoret eller fastighetsskötaren.

Det finns många som önskar få tag på dessa.

 

Ekonomi:

Vår ekonomi ser bra ut, men vi kommer inte att göra annat än akut åtgärder i år.

 

Underhållsplan:

Den gamla planen håller vi på att uppdateras.

Vi har gått igenom området och vad som behöver åtgärdas, tex  maskiner, dörrar mm.

Sen är det nödvändigheten som bestämmer i vilken ordning upprustningarna ska ske.

 

Idéer och tips:

Lämna in dina tips och idéer som rör Brf Gärdan, både stora och små.

Styrelsen går igenom alla på ordinarie månadsmöte, du får ett svar och är det något som vi kan åtgärda eller göra så blir förslaget genomfört.

 

 

Sen blev det fria ord:

Detta var vad som togs upp;

Vallen vid infarten på nedre orange vill man få åtgärdat , så man slipper vattensamlingen.

Frågor om nödvändigheten att byta fasader.

Fråga om fläktar och tak.

Hur lekparkerna skall vara.

Brandvarnare i lägenheten.

 

 

Orsaken till våra vattensamlingar skall gås igenom och åtgärdas så snart det är möjligt.

 

Fasadbytet är vi tvungna till , annars har vi varit tvungna att ¨stänga¨ baksidorna av de hus vi bytt fasad på. Vi får inte äventyra säkerheten för de personer som vistas på området. Väldigt stor risk att tegelstenar eller delar av tegelväggarna skulle falla ner.

 

 Vi kan tyvärr inte ge besked i vilken ordning vi skall byta fasader, tak och fläktar.

 

Utformningen av lekparkerna är ej  påbörjat ännu så kom in med tips och idéer om du har.

 

 Vi ska kolla om brandvarnare är ett måste i lägenheterna . Vissa kommuner har så.

Återkommer om detta senare.