GÄRDANBLADET MAJ  2011

Snart dags för sol och bad

 

 

KOSTNADER VID FEL AVHJÄLPNING:

FÖRTYDLIGANDE:

Till exempel vid stock i avloppet, betalar man för den vätska vi använder. I övrigt är det reservdelen man betalar för.

När du ringer kontoret får du uppgift om vad det kostar och hur du skall betala kommer ni överrens om då.

 

ÖVERSERVICE- byte av glödlampor, städning av badkarsavlopp mm görs i mån av tid
och betalas av lägenhets innehavaren.(Ingår ej i fastighetsskötarens arbetsuppgifter)

 

SECURITAS:

Ringer du bara om det är stor vattenskada eller trasig huvudsäkring.

Kolla först lägenhetens säkringar. Ringer du om annat får du själv betala utryckningen.

Annat kan du ringa till kontoret om på vardagar 8-14  eller prata in på telefonsvararen så åtgärdas felet.

 

PARKERING:

All parkering av fordon skall ske innanför markeringarna, annars anses det som felparkering

och bötfälls.

 

BILKÖRNING INOM OMRÅDET:

Bör undvikas men får ske för i och urlastning.

Boende på övre gult måste köra till sin port via gång och cykelvägen på övre grönt eller från rött.

 

STYRELSEN, VICEVÄRDEN OCH FASTIGHETSSKÖTAREN ÖNSKAR ALLA

                         

EN TREVLIG SOMMAR!!