gardan_header

 

GÄRDANBLADET

APRIL 2011

Nu lämnar vi  snön och går mot soliga varmare dagar.

 

ÅRSMÖTE:

Kom ihåg årsmötet Måndag 9 Maj !8:30 i festlokalen Bv 88

 

HEMFÖRSÄKRING:

Än en gång vill vi påminna alla om att ha en, vad som gäller Din försäkring kan bara ditt bolag informera om. Extra bostadsrätts tilläggsförsäkringen står föreningen för.

 

BASTUN:

Sommartider gäller from torsdag 30 juni.

Damer    torsdagar     16:00- 20:00

Herrar    fredagar       16:00- 20:00

 

STÄNGT FÖR PRIVATA BAD

Byte av bastupanelen kommer att ske 1-3 augusti

BASTUN ÅTERGÅR TILL VINTERTIDER 8 AUGUSTI .

 

KOSTNADER VID FEL AVHJÄLPNING:

Till exempel vid stock i avloppet, trasig spolning i WC stol mm. Allt till självkostnadspris.

När du ringer kontoret får du uppgift om vad det kostar och hur du skall betala kommer ni överrens om då.

 

GRILLNING:

Är trevligt men du som har uteplats tänk på att flytta ut grillen så att grannarna slipper

rök och os från grillen.

 

CYKELRUM:

Alla cyklar och sparkar som står i cykelrummen och inte är märkta med namn och adress på boende inom området kommer att forslas bort till Kronan efter sista maj.

 

RÖKNING:

Du som röker tänk på brandrisken kasta ej fimpar från balkongen ej heller vid ingångarna.

Blir dessutom onödigt skräpigt på vårt område. Töm INTE bil askkoppen på parkeringen!!

 

ÅTERVINNING:

Om det är praktiskt genomförbart kommer vi att ha ett utrymme i sophusen till sådant

som vi inte vill kasta utan hoppas någon annan kan ha nytta av tex. böcker.

 

 

        SNÄLLA BILBURNA BOENDE OCH BESÖKARE RESPEKTERA VÅRA  

        TRAFIKREGLER