GÄRDANBLADET   MARS 2010

 

Nu har vi lämnat den mörkaste årstiden och går mot sol och vår.

 

Boka in i almanackan måndag 10 Maj 18:30.Då har vi årsmöte. Mer info kommer på våra ytterdörrar när datumet närmar sig.

 

SNÖ: Vi kan lugna alla med att snö mängden på våra tak inte innebär någon risk.

 

FÖRRÅD: Tänk på att inte förvara saker på golvet i källarförråden, om olyckan skulle vara framme och vatten skulle tränga in i våra källarutrymmen. 

 

BASTU: Våra bastuvärdar jobbar på att fixa till i vår bastu . Du kan hjälpa dem med att respektera  våra bokningsrutiner. Se anslaget vid bokningslistan eller gå in på vår hemsida

www.brfgardan.com.

 

FLÄKTAR: Vi vill än en gång tipsa alla som funderar på att byta köksfläkt att inte lägga ner så stora pengar på detta, vi kommer att installera alliancefläktar i alla lägenheter allt eftersom vi byter tak. Har du frågor om detta tag kontakt med  vicevärdskontoret  tel 67776

 

FÖRSÄLJARE: Styrelsen  ber aldrig någon försäljare gå runt på området om vi inte i förväg har informerat om detta på våra ytterdörrar, gärdanbladet eller på annat vis.

 

SKRIVELSE TILL LLT: Vi har haft listor på vicevärdskontoret där boende har fått skriva på om de anser att vi har fått det sämre sen linjeomläggningen. Dessutom har några gått runt området och knackat dörr för att så många som möjligt skulle ha chans att skriva på. Namnunderskrifterna och en skrivelse skall skickas till LLT. Sen hoppas vi att de gör något åt detta problem.

 

SOPOR: Alla måste respektera hur och vilka sopor vi kan slänga i våra sophus.

Målarfärg, möbler mm. måste man själv fara med till sopanläggningen på Kronan.

 

GRANNSAMVERKAN: Gänget som nattvandrar här på området önskar att fler personer ställer upp. Kan du tänka dig att prova på detta  kontakta  Margareta Nilsson tel 62355 eller 070-34 64 942.

 

FASADBYTE BV 82-84: Arbetet fortskrider på vårt ¨provhus¨. Nu återstår lite rivning av tegel på framsidan. Gavel sidorna kommer inte att rivas.

Tack alla som bor i huset för att ni har tålamod under denna tid.

 

 

 

          NU SER VI ALLA FRAM MOT EN SOLIG OCH TREVLIG VÅR!