GÄRDANBLADET   JUNI 2010

Äntligen sol och sommar

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING :

Ordförande        Jan-Olov Björnfot  Bv 76

Vice ordförande Anders Johansson Bv 22

Sekreterare         Ketty Skogqvist Bv 52

Ledamöter          Peter Hedlund Bv 100 och Lars Oskarsson Bv 86

Suppleanter        1:a Per-Åke Tingvall Bv 90

                            2:a Britta Fjellner Bv 76

                            3:e Kristofer Hansson Bv 92

Vi ¨gamla¨ styrelsemedlemmar tackar för fortsatt förtroende och hälsar Lars och Kristofer varmt välkomna!

 

 

SEMESTER STÄNGT PÅ VICEVÄRDSKONTORET.

Sommarstängt kommer det att vara pga semester .Ingela har semester v 28-32

Kenneth v 25-27 samt v 30-31

 

SOMMAR JOBBARE

Det är Joakim Eriksson och Kristoffer Öhman som kommer att finnas arbetande på vårt område i sommar.

 

GRILLNING:

Ett trevligt sätt att laga mat på, men var inte på balkongen när ni grillar.

Det är en stor brandrisk samt att oönskat grillos kommer in till grannarna.

Använd lämpligt ställe på området eller utnyttja våra grillplatser. 

 

BALKONGER:

Det är nu dags för alla att olja in överliggaren till balkongen. Missade du dagen då Kenneth delade ut olja kan du lämna in en liten burk, märkt med ditt namn och adress, på vicevärdskontoret så fyller Kenneth den med olja och lämnar den utanför din dörr vid tillfälle.

 

BASTU:

Från 21 juni är det sommar tider i bastun. Går ej boka för eget bad, bara dessa tider gäller.

DAMER     torsdagar  15:00-20:00

HERRAR   fredagar    15:00-20:00

9 augusti gäller vintertiderna igen och bokningar är åter möjliga.

 

SOPOR:

DET ÄR FÖRBJUDET ATT SLÄNGA MÅLARFÄRG, OLJA, BILBATTERIER, MÖBLER OCH LIKNANDE I VÅRA SOPHUS.

 

LEKPARKER:

Vi i styrelsen håller på att se över våra lekparker, därför önskar vi att alla ni som har synpunkter eller förslag på hur de skall se ut där.

Lämna in dina förslag och synpunkter skriftligt till vicevärdskontoret.

Är du/ni intresserad att bilda en lekparksgrupp så hör av dig till kontoret.

 

DJURÄGARE:       

Tack alla ni som plockar upp efter era fyrfota vänner!

Vår fastighetsskötare märker en stor förändring mot tidigare år och hoppas att alla fortsätter med det.

Kom ihåg alla katter och hundar skall hållas kopplade.

 

          NU SER VI ALLA FRAM MOT EN SOLIG OCH TREVLIG  SOMMAR!