Gärdanbladet  April 2010

 

Ett stort tack till alla som har ställt upp och sopat, skottat och grusat  under den gångna vintern. Ingen nämnd och ingen glömd...

Årsstämma

Glöm inte att komma på Brf Gärdans årsstämma!

 Måndagen den 10 Maj kl 18.30 hälsar styrelsen Brf Gärdans medlemmar välkomna till årsstämma i festlokalen Bv88.

Efter mötet dricker vi som vanligt kaffe tillsammans.

Vårstädning

Vår årliga vårstädningsdag kommer att ske när gräsmattorna är snöfria   någon gång i slutet av maj - början på juni. Information om exakt dag kommer att anslås på portarna när det börjar närma sig.

Vi hoppas att många känner sig sugna att vara med och göra det fint på våra gårdar och gräsmattor. Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans.

 

 

Sandlådor

Sandlådorna på innergårdarna kommer att tas bort. Detta p.g.a. att de är i så  dåligt skick att det inte är någon större idé att försöka renovera dem, samt problem med sand som rinner ned i dagvattenbrunnarna. Barnfamiljer som gärna vill ha tillgång till en sandlåda på innergården får gärna kontakta vicevärdskontoret tel. 67776, så kommer föreningen att se till att införskaffa nya sandlådor (eventuellt med lock).

Rabatter

Ett litet tips till Er som påtar och gör fint i rabatterna:

När ni rensar bort eller delar perenner, kolla om någon annan vill ha dem. Kanske blir någon jätteglad av att få plantor, skott, eller frön som annars kastas bort. Delad glädje är ju dubbel glädje om plantan kan växa vidare och sprida trevnad på området.

Kanske vårstädningsdagen är ett bra tillfälle att träffas och planera utbyte av plantor med varandra?

Inglasning av balkonger

Funderar du/ni på att låta glasa in balkongen? 

Vi (styrelsen) har fått förfrågan om det finns fler på området som funderar på att låta glasa in sin balkong. I så fall kontakta vicevärdskontoret tel 67776, så kan Ingela se till att ni får kontakt med varandra.    

Garantibesiktning

Nu är det dags för slutbesiktning av våra badrum och som gjordes för ca. 5 år sedan. Besiktningen kommer att starta i början på juni. Ytterligare information kommer att delas ut I brevlådan till berörda hushåll.

Fasadbyte Bv 82-86

Fasadbytet på hus B4 (Bv 82-86) “rullar” på. I samarbete med MAF Arkitektkontor och Stadsarkitekten planeras valet av färgsättning vara klar i slutet av april.

 

 

 

Vi ser fram emot en trevlig vår med sol och fågelkvitter