Gärdanbladet  November 2009

Vinterförvaring cyklar/sparkar m.m.

För att underlätta för snöröjningen skulle det vara bra om alla som inte har tänkt använda sin cykel, moped e.t.c. i vinter ställer undan den i något av våra cykelförråd.

Kom ihåg att märka allt du sätter i cykelförrådet med namn och årtal ! (t.e.x. Andersson 2009).

Tänk på att cykelförråden endast är till för förvaring cyklar och sparkar för de som bor på området, inget annat.

Julbastu

Det kan bli något ändrade tider för bastun under jul- och nyårshelgen. Bastuvärdarna kommer att anslå eventuella ändringar på dörren till bastun och vid bokningslistan Bv86.

Information från styrelsen (sammanfattning från infomöte 18/11)

Före mötet informerade Jörgen Furberg on Lunets tjänster. Mer information om IP-Tv kommer i Januari.

ü  Föreningens släp kommer i fortsättningen tyvärr inte att hyras ut till medlemmarna p.g.a. att kostnaden för reparationer av skador överskrider intäkterna.

ü  Vår fastighetsskötare Kenneth kommer att vara tjänstledig 2 timmar/vecka  t.o.m årsskiftet. Det innebär att Kenneth jobbar till kl 14.00 fredagarna.

ü  Besiktning av våra balkonger har utförts under hösten. Det finns inte några farliga balkonger på området.

ü  Taket på hus Bv82-86 kommer att bytas under December. Även fläkt-systemet byts ut och sk. alliansfläktar kommer att installeras.

ü  Besiktningen av våra fasader har visat att en renovering av dessa är nödvändig. Därför har styrelsen beslutat att påbörja byte av tegel-fasaderna samt tilläggsisolering snarast. Redan i början av 2010 kommer ett “pilothus” (Bv 82-86) att påbörjas. Efter utvärdering av pilothuset kommer hela området etappvis göras om.

 

 

ü  Avgifter 2010: För att bygga upp en ekonomisk buffert inför det kommande fasadbytet kommer månadsavgiften att höjas med 2% fr.o.m 1/1 2010. Föreningen har i nuläget inte hunnit samla ihop en tillräckligt stor buffert för att genomföra hela fasadbytet med sparade pengar men målsättningen är att låna så lite som möjligt. 

ü  Gruppen för grannsamverkan mot brott efterlyser fler som kan tänka sig att vara med och “nattvandra” på området. Nattvandring är ett effektivt sätt att förhindra stölder och skadegörelse, vilket gagnar oss alla på området. Observera att man aldrig går ensam på nattvandring, och att det inte handlar om att ingripa utan om att dokumentera och rapportera om man ser något misstänkt. Kontakta Ingela vicevärdskontoret om du är intresserad.

ü  LLT:s linjeomdragning har medfört att 2 hållplatser vid Gärdan har försvunnit. Vi protesterar mot detta och vill givetvis att LLT förbättrar sin service till oss boende på Brf Gärdan med omnejd. Namnlistor för detta kommer att finnas vicevärdskontoret.

Sophus

Var extra noga med sopsorteringan i December för i Tomtens kölvatten blir det mycket sopor av diverse slag...

Tyvärr måste vi påminna om att målarfärg, motorolja, möbler etc. INTE får lämnas i soprummen!

 

Nu tändas tusen juleljus....

Levande ljus är mysigt och hör julen till, men glöm inte brandrisken. Lämna aldrig tända ljus utan uppsikt och sätt inte marschaller på balkongöverliggaren. Du har väl kollat att din brandvarnare fungerar?!

 

 


Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul!