Gärdanbladet  Juni 2009

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Jan-Olov Björnfot Bv76

Vice Ordförande: Anders Johansson Bv22

Sekreterare: Ketty Skogqvist Bv52

Ledamöter: Andreas Callin Bv 84 och Anna Gezelius Bv104

Suppleanter:1:a - Peter Hedlund Bv100

                   2:a - Per-Åke Tingvall Bv 90

                    3:e - Britta Fjellner Bv 76 (3:e)

Vi “gamla” styrelsemedlemmar tackar för fortsatt förtroende och hälsar Peter, Per-Åke och Britta varmt välkomna!

Ändrad tid för sommarstängt på vicevärdskontoret

Sommarstängt på vicevärdskontoret har flyttats en vecka. Det kommer därmed att vara stängt p.g.a semester v. 29-33. (Alltså inte v. 28-32 som angetts tidigare.)

Fastighetsskötaren kommer att vara ledig v 26-27 samt v 32-34

I år kommer två sommarjobbare, Kristoffer Öhman och Anton Björnfot, att hjälpa till på området med start v.24.

Information från styrelsen (underhållsplan 2009)

Efter semestern startar tak- och ventilationsbyte på hus B4 (Bv 82-86).

I Augusti kommer besiktning av samtliga balkonger att utföras.

Besiktning av tegelfasader är klar. Åtgärdsplan för fasader är på gång.

Vi har anlitat Parkkompaniet för att göra en genomgång av våra gräsytor m.m.

Lekparker

Vi har ett par boende som har bildat en liten “lekparksgrupp” och de/vi hoppas nu att det finns fler som vill engagera sig för barnens utemiljö. 

Anmäl ditt intresse, dina tips eller idéer till vicevärdskontoret tel. 67776.

 

Vi vill passa på att påminna om vår “Förslagslåda” som finns på väggen vid vicevärdskontoret. Där kan du lämna idéer och tips, även när kontoret är stängt.

 

Ett par pekpinnar kommer vi tyvärr inte undan...

ü  Tänk på att sortera dina sopor rätt, och lämna inte soppåsar på balkongen, uteplatsen eller vid grillplatserna, där fåglar kan hacka hål i påsen och skräpa ner.

ü  Respektera våra tvättider och ordningsregler i tvättstugan

 

Information om lägenhetsnummer
Den lägenhet som du bor i har fått nytt nummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriverket just nu bygger upp. Det nya numret kommer att finns anslaget på din trapphustavla.

När lägenhetsregistret är uppbyggt för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på din lägenhet i stället för som idag på den fastighet som du bor på. Detta beräknas ske i början av år 2010. Om du före år 2010 flyttar till en lägenhet med lägenhetsnummer, kan du på din anmälan om flyttning ange numret och få det infört i folkbokföringen.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret.

Castors kommer tillsvidare parallellt att arbeta både med nuvarande lägenhetsnummer och nya nummer enligt Lantmäteriet.

 

Styrelsen

 

Vi hoppas på en varm och skön sommar!