Onsdag den 26 november klockan 19.00  kommer ett informationsmöte att hållas.

 Styrelsen kommer bland annat att informera om kommande hyreshöjningar samt underhållsplanen för området.

 

 

AVGIFTSHÖJNING:

 

Från och med 2009-01-01 höjs månadsavgiften med 5%.

Garare samt motorvärmare höjs till 300 kr/mån respektive 180 kr/mån från och med 2009-04-01.

 

PARKERING/TRAFIK:

 

Alla frågor gällande parkeringsregler, böter mm hänvisas till Securitas 010-470 10 00.

 

Nu är våra trafikhinder borttagna inför vintern, men detta betyder dock inte att vi skall ha genomfartstrafik på gårdarna.  VISA HÄNSYN!

 

BELYSNING GARAGE/MOTORVÄRMARPLATSER:

 

Eftersom vi haft en del problem med klotter, vandalisering samt bilinbrott har vi efter inrådan från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) bestämt oss för att installera extra belysning runt om våra parkeringsplatser.

 

BOULEBANA:

Som ni kanske redan sett har vi nu en boulebana anlagd på området bakom hus B1, Burströmsvägen 18

Engagemang från boende har gjort detta möjligt.

Alla ni som varit med och planerat samt fixat detta har gjort ett bra jobb, och vi vill också framföra ett stort TACK till er.

 

 

Sen vill vi vädja (åter igen) till alla att dra sitt strå till stacken, tänk på att spara på el och varmvatten så gott du kan.

 

 

I dessa mörka tider är levande ljus mysigt, tänk bara på brandrisken, lämna aldrig ljusenobevakade.

 

 

 

 

Styrelsen

Brf Gärdan