Gärdanbladet  Juni 2008

 

Information till boende på ”övre” Gul husfärg:

Om du behöver köra bilen till porten rekommenderar vi att du tar cykelvägen från övre parkeringen (på ovansidan om grönt), eftersom cykelvägen från andra hållet är i dåligt skick.

 

Nya farthinder på gång- och cykelväg

De gamla betonggrisarna har ersatts av nya snygga blomlådor. Röda betong-björnar kommer att placeras efter cykelvägen som farthinder vid lekplatserna.

Ingen biltrafik längs gång- och cykelvägen som går genom området !

 

Sandlådor

Vi vädjar till dig som leker med barnen i sandlådan: Om mycket sand hamnar utanför lådan, var snäll och “skotta” tillbaka den, så slipper vi sand i dagvatten-brunnarna.

 

Djurägare

Husdjur är härliga, men tänk på att inte alla är lika förtjusta i löst springande hundar eller katter. Rasta inte djuren på området, och plocka upp efter din fyrfota vän.

För allas trivsel: Ha alltid hunden eller katten kopplad när den är utomhus, så att den inte springer lös och gör sina behov på gräsmattor eller i sandlådor. 

 

Källardörrar

När du har varit i tvättstugan eller källarförrådet, var noga med att dörren går i lås efter dig. Lämna aldrig dörrar uppställda (gäller även portar). Vi har tyvärr haft inbrott i källarförråd på grön husfärg, och vill förhindra att det sker igen.

 

Balkongrökning

Balkongrökare ombedes att fimpa i ett brandsäkert kärl. Det har tyvärr före-kommit att osläckta fimpar kastats/fallit in på grannens balkong och närapå orsakat brand.

Tänk på brandrisken – kasta aldrig osläckta fimpar från balkongen eller på gårdarna!

 

Grillning

Snart är de två nya grillplatserna färdigställda. Vi hoppas att många kommer att ha glädje av dessa i sommar.

Grillning med kol/bricketter på balkongen får inte förekomma.

 

Uteplatser

Innan du börjar med din uteplats ska en ritning på hur du har tänkt att den ska se ut lämnas till styrelsen för godkännande. Underlag för utformning (mått, material etc.) finns att hämta på vicevärdskontoret.

Uteplatser gjorda före 2007 kommer att besiktas i höst och eventuella åtgärder kommer att meddelas innehavaren.

Vi strävar efter att våra uteplatser ska ge ett någolunda enhetligt intryck.

 

Semestertider Kontor/Vaktmästeri

Sommarjobbaren Juhani Kotiranta kommer att var hos oss v.24-31.

Ingela (vicevärd/kontorist) har semester v.29-33

Kenneth (fastighetsskötare) har semester v25-27 samt v. 32-33.

Händer något akut då kontoret är stängt ring Securitas på tel: 0920-211320     

Numret finns även på anslagstavan i trapphusen.

 

Vi önskar alla Gärdanbor en riktigt trevlig sommar  !