Gärdanbladet  Januari 2008

 

Vi vill börja med att önska alla en god fortsättning det nya året !

 

Medlemsmöte 28:e Februari

Den 28:e Februari kl. 19.00 är alla medlemmar välkomna till informationsmöte i festlokalen Bv 88. Där kommer styrelsen bland annat att berätta om frågor vi håller att igenom vad gäller området, t.ex. underhållsplan, individuell elmätning m.m.

Parkeringar

Var uppmärksam var du ställer bilen. Boende (som ej har garage, stolpe eller förhyrd parkeringsplats) ska endast stå rutor där det är skyltat boende och besökande gäster parkerar där det är skyltat besökande. samtliga av dessa platser gäller 24-timmars parkering, dvs det är ej tillåtet att stå längre än ett dygn i sträck samma plats.

Observera att Securitas kontrollerar vilken adress bilen är registrerad när de avgör om bilen är felparkerad eller ej. (Det vill säga om bilen är registrerad adress Burströmska = parkera boende. Om bil registrerad annan adress = parkera besökandeplats.)

Felparkering kan medföra böter.

Precis som tidigare gäller att parkering gårdsplaner endast är tillåten i 10 minuter för i och urlastning.

Om du är osäker var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel 0920-67776.

Tilläggsförsäkring Bostadsrätt

Som vi tidigare informerat, har styrelsen fr.o.m. 1/1 2008 tecknat en tilläggsförsäkring s.k. Bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.

De som redan har bostadsrättstillägg knutet till sin hemförsäkring rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort bostadsrättstillägget från försäkringen.

OBS!  Du ska givetvis inte säga upp din hemförsäkring, utan enbart bostads-rättstillägget.

Till sist måste vi återigen vädja till alla bilburna om att visa hänsyn och köra försiktigt inom området !