GÄRDANBLADET april 2008

 

INFORMATION FRÅN Informationsmötet  den 28 februari:

Styrelsen informerade om följande punkter

·         Soprum                          placering på grunde av brandrisk samt renhållningens bedömning.

·         Garage                           hängrännor samt rasskydd installeras på våra garage.

·         Energi                             individuell elmätning är under utredning, men är ej ekonomiskt

försvar bart att installera i nuläget

 

·         Förvaltare                     avtal med Castor är förlängt

·         Underhållsplan           vi ska undvika lån och använda egna medel för eventuella åtgärder

Övriga funderingar framkom:

·         Vattenproblem källare gult och grönt

·         Prishöjning motorvärmarplatser samt garage från och med april 2009

Nya avgifter motorvärmare 180 kr/mån.  Garage 300 kr/mån.

·         Diket bakom blått är till för att få undan vatten.

·         Genomgång av gräsytor önskas, och detta ska påbörjas i vår.

·         Boende brandhuset Bv 118-122 hade synpunkter på åtgärder efter branden.

·         Balkongbesiktning kommer att ske i sommar.

·         Önskan att sankmarken bakom Bv 12-16 åtgärdas.

Bastun  Valborgsmässoafton 30 april   Damer 12.00-16.00   Herrar 16.00-20.00
Motionslokal

Löparband är installerat.  Obs!  Onsdagar kan inga enskilda bokningar göras.

Festlokalen

Vi söker någon/några som vill måla väggarna i entrén och hall  samt köket i lokalen. Föreningen står för materialet.

Ring vicevärden och anmäl ditt intresse, telefon 677 76

Majbrasa Uteblir i år. Vi satsar i stället på grillning mm vid vårstädardagen.
Utemiljö

Trädgårdsgruppen önskar fler som kan hjälpa till vid plantering och utsmyckning av området.
Förslag på vart våra 2-3 st. nya grillplatser ska placeras önskas.
Även andra idéer och tips mottages gärna, och dessa lämnar du in till vicevärdskontoret.

Lekparker Vi saknar medlemmar som kan vara ansvariga för lekparkerna då de tidigare har flyttat
eller avsagt sig uppdraget. Känner du att det är något för dig, anmäl dig på tel 677 76.
Tennisplan

Första helgen i maj 3-4 är det dags att flytta fordon mm från planen. Dörrarna kommer att vara öppna då. 
Tänk på att du kan hyra parkeringsplats (utan el) vid nedre grönt

För 500 kr/år eller 50 kr/månad (gäller ej husvagn eller släp).

Speciella platser för husvagn  samt släp finns också att hyra.

Du som under vinterhalvåret tillfälligt hyrt extra stolpe, kan ev. ges möjlighet att nyttja
platsen under sommaren mot kostnad. Vid funderingar och frågor ring Ingela  677 76.

Sopsortering

Tänk på att sortera rätt i respektive kärl. Grovsopor (möbler mm) får INTE kastas i
soprummen, utan måste köras upp på Kronan.

Kartonger kastar du i containern som står uppställd utanför soprummet.

Årsmöte Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 6 maj klockan 19.00 i festlokalen Bv 88.
Årsredovisning samt kallelse kommer att delas ut separat.

       

 

 

 

 

 

Ellips:  
 
Har du idéer eller tips på något som gör vårt område trevligare? Skriv i så fall ner dina förslag på en lapp och lämna in den till vicevärdskontoret.
Alla bidrag mottages tacksamt!
                                                         

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Brf Gärdan