GÄRDANBLADET okt/nov -07

 

CYKLAR/SPARKAR 

Du som förvarar cykel/spark i cykelförråd i källaren måste  se till att ha märkt dem före den 18 november 2007 med namn, port nr  samt årtal.

(ex Andersson Bv 82   2007).

 

Alla cyklar/sparkar som inte är korrekt uppmärkta efter den 18 november kommer att tas bort från förråden och kasseras.

Sen vill vi också påminna att cykelförråden endast är avsedda för oss som bor här, förvaring av cyklar-sparkar-barnvagnar till vänner och släktingar är inte tillåten.

 

CYKELFÖRRÅD ORANGE

Ett av de 3 befintliga cykelförråden på Bv 82   kommer att byggas om till extra förråd. Anslag kommer att sättas upp på berört rum, så du som då förvarar  din cykel/spark där måste snarast se till att flytta den.

 

PARKERINGAR  

Omskyltning av parkeringarna inom området kommer att ske inom kort. Förändringar som blir är att vi får uppmärkta 24 timmars parkering för boende respektive besökande. Dessutom kommer det att finnas parkeringsplatser att hyra utan motorvärmare. Likaså kommer speciella släpvagnsplatser finnas att hyra.

När uppskytlningen är klar kommer mera information, men var redan nu uppmärksam vad det är för skylt där du parkerar bilen.

Du som har garage eller motorvärmarplats, använd din tilldelade plats i möjligaste mån.

 

NYA SOPHUS

Snart är de klara, nu återstår markarbeten innan vi kan ta dem i bruk. När det blir dags kommer info att sättas upp på portarna.

SNÄLLA DU SOM KÖR MELLAN GARAGEN,  KÖR FÖRSIKTIGT!!!

Tänk på att vi kommer att ha mera ”trafik” nu när vi stängt två infarter, dessutom mera gående.

 

Rivning av gamla sophusen

Våra gamla sophus skall rivas, kanske finns det någon här som är intresserad av att riva dem och ta vara på trä, reglar, dörrar?

I så fall ringer du Kenneth 070-6574480.

 

REDSKAPSFÖRRÅD 

På varje husfärg kommer två av de gamla soprummen (de med plåtdörr) att bli förråd för trädgårdsredskap, ett på övre husraden och ett på nedre husraden. Detta för att underlätta för alla som vill kratta och fixa på området. Om något saknas, eller går sönder ringer du vicevärdskontoret och anmäler detta.

Till sist har vi några metallkrattor  till den som vill ha för eget bruk.

Krattorna kommer att ställas utanför Servicegaraget måndag den 29/10 och det är först till kvarn som gäller.

 

 

 

 

 

 

 

                Styrelsen

                Brf Gärdan