GärdanBladet November /December 2006

 

 

 

 

 

 

Medlemsmöte

Brf Gärdans medlemsmöte var välbesökt… bullarna räckte inte… både ledsamt och glädjande… intresset var större än förväntat. Information, frågor och intressanta synpunkter avlöste varandra under kvällen och fler medlemsmöten kommer i framtiden.

 

Soprummen

De flesta soprummen sköts bra, men det kan bli bättre. Har du förslag på hur vi kan få bättre ordning i soprummen skriv ner dina idéer och lämna på vicevärdskontoret.

 

Tvättstugor

Vi behöver få bättre ordning i våra tvättstugor. Har du förslag, skriv ner dessa och lämna till vicevärdskontoret.

Du som har hund/katt se till att hår inte lämnas i tvättmaskinerna och torktumlare. Klagomål har framförts. Gäller speciellt ORANGE tvättstuga.

Tvättstugorna är till för oss boende, inte som det sker i ORANGE tvättstuga, där förekommer det att släkt och vänner tvättar sin tvätt i vår tvättstuga.  Detta får inte förekomma.

 

 

 

Snöröjning

Har det inte blivit skottat runt din bil på parkeringen?

I så fall behöver du flytta den så att snöröjningen kan fungera. För att få snöröjningen av parkeringsplatserna att fungera bra under hela vintern måste bilar som stått länge på samma plats flyttas.

Ni som inte använder cykeln under vintern måste flytta den från portarna. Det finns cykelförråd att ställa den i. OBS! Cyklar får inte förvaras i trapphusen, endast barnvagnar och rullatorer för förvaras där.

Översnöade ej synliga cyklar kan skadas vid snöröjningen och detta är något som varken föreningen eller BDX inte ersätter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiecirkel - Målarkurs

Vill du var med och försköna Gärdans gemensamma lokaler, till exempel övernatt-ningsrum, källarutrymmen och tvättstugor? Vi hjälps åt att måla väggar, golv… sy gardiner… med mera. Anmäl ditt intresse till vicevärdskontoret senast den 31 januari 2007.

 

Porslinsmålningslokal

En lokal för porslinsmålning/akvarell håller på att ställas i ordning. Intresserade kan höra av sig till vicevärdskontoret.

 

Hundägare på ORANGE och GRÖNT

Hundar får inte rastas på våra gårdar! Grannarna klagar över att det finns hundavföring på gårdarna.

 

”Brandinformation”

HÖ Allbygg har fått uppdraget att återställa den brandskadade fastigheten.

 

Ekonomi

Styrelsen arbetar för att hålla ner våra kostnader. Bidra du också genom att tänka på vattenförbrukning och din elkonsumtion. Allt för att vi skall slippa hyreshöjningar.

 

 

 

Brf Gärdans personal och styrelse

Önskar

Alla boende en

God jul och Ett Gott Nytt År