GärdanBladet Juni 2006

 

 

I sommarens soliga dagar… Styrelsen tar semester och önskar alla Gärdanbor en härlig sommar!

 

                         

 

 

 

 

 

Vårstädning

Ett stort tack till alla som hjälpt till att vårstäda våra grönområden.

 

Inglasning/staket/avgränsning

Styrelsen påminner om att innan ni glasar in balkongen, sätter upp staket eller annan avgränsning utanför balkongen måste ni ta kontakt med vicevärdskontoret. Ni som planerar att göra detta i sommar måste kontakta vicevärdskontoret senast 30 juni.

Om ni planerar att sätta upp staket eller annan avgränsning skall ni göra en ritning över hur ni planerar att göra detta. Även du som redan glasat in balkongen, satt upp staket eller annan avgränsare, utan att först haft kontakt med vicevärdskontoret, skall kontakta vicevärdskontoret.

 

Bortforsling av prylar

Tjänsten att köra bort prylar mm till Kronan har upphört.

 

Grovsopsplats

Vi har problem med att det hamnar skräp i vår grovsopsplats som inte skall vara där. För att komma tillrätta med detta kommer planket vid grovsopsplatsen att byggas om och förses med en grind. Arbetet kommer att påbörjas till hösten. Mer information kommer senare.
 

Målning av balkong

Innan du målar betongväggen på balkongen bör du kolla om det använts betongfärg eller akrylatfärg. Detta gör du enklast genom att fukta en trasa med T-sprit och torka på ett avgränsat område. Om det klibbar på trasan är det målat med akrylat och då måste du måla om med en akrylat, annars är det betongfärg som gäller.

 

Du som ännu inte oljat in överliggaren på balkongen… Gör det nu!

 

Filter

Till hösten kommer nya filter till fönster och vädringsanordning bakom elementen att finnas på vicevärdskontoret.

 

Medlemsmöte

På årsmötet framkom det önskemål om att medlemsmöten skall hållas. I början av oktober får du möjlighet att göra din stämma hörd. De frågor som du vill ta upp skall lämnas in till vicevärdskontoret senast 29 september som en skrivelse och vara undertecknad. Tid och plats kommer att meddelas senare. 

 

 

 

 

För bokning av släp, kontakta fastighetsskötarna, Kenneth 070-65 744 80

eller vicevärdskontoret, tel 67 776.

Betalning sker till Ingela   vicevärdskontoret.

·        Hyra av släp, 20 kr/timme eller 100 kr/dag.

 

 

 Det finns tapetserarbord att hyra.

Det kostar 50 kr för 7 dagar. Du bokar och betalar på vicevärdskontoret, tel  67 776.