GärdanBladet 17 nov 2005

 

 

 

Hej alla Gärdanbor, så var det dags för senaste nytt …

 

 

Hyreshöjning 1 januari 2006       

 

Våra hyresavgifter kommer från och med den 1 januari 2006 att höjas med 2,5%. Orsak till denna höjning är bland annat att kostnader för renhållning, trappstädning, dricksvatten mm höjs.

Delar av hyreshöjningen ska också avsättas till kommande renoveringar i framtiden.

En ros till ”reparerade” boende 

 

Renoveringen med våra badrum följer tidplanen och just nu är det husfärg orange som får nya badrum samt vattenburen fjärrvärme. Trots mycket ”stök och spring” i lägenheterna så upplever vi att du boende är positiv till det hela.

Med andra ord, få klagomål har inkommit.

Tack för att du visat förståelse och hänsyn under repet!

 

 

Vill du hyra Gärdan’s släpvagn? 

 

Nu har du möjlighet att få hyra Gärdan’s släpvagn även under kvällstid. Släpet hyrs ut vardagar mellan kl 07.00-21.00.

Detta gäller naturligtvis under förutsättning att våra vaktmästare inte behöver släpet under arbetstiden 07-00-16.00.

Bokning sker hos vaktmästarna eller vicevärdskontoret.

Kostnad 20 kr/timme eller 100 kr/dag.

 

Vi vill också passa på att tala om att du som inte har möjlighet

att hyra släpet, men behöver forsla bort grejer till ex Kronan kan få hjälp med detta av våra vaktmästare. Du betalar då en liten slant för denna tjänst, 50 kronor.

I och med att dessa möjligheter nu finns (att hyra släpet själv, eller få hjälp med bortforsling) försvinner så alternativet att ställa grejer utanför våra sophus!

För bokning av släp eller hjälp med bortforsling ringer du:

67776 vicevärdskontoret eller 070-6574480 Kenneth eller 070-6614480 Bosse.

 

Uppgradering fastighetsnät …

 

Föreningen har nu gjort en kontroll med ComHem angående uppgradering av kabel-TV-nätet. Innan uppgradering sker kommer ComHem att besikta fastighetsnätet. Vi återkommer med mer info så snart vi vet mer.

  

Motionsvärdar

 

Tre boende har anmält sitt intresse för att arbeta som motionsvärdar. Dessa kommer vi att träffa och tillsammans gå igenom de regler som ska gälla för lokalen och dess nyttjande.

 

Trädgårdsenkät

 

Ett stort tack till alla som deltog i enkäten om vår utemiljö.   46 svar fick vi in och dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i Trädgårdsgruppen. Ni kommer fortsättningsvis att få läsa om vad som händer i Trädgårdsgruppen och ta ställning till olika förslag.

 

Rabatter på framsidan av husen kommer att ”fräschas” upp och ansvaret för dem har styrelsen och fastighetsskötarna. De som vill fortsätta att sköta om rabatter får självklart göra det.

 

Intresset för odlingslotter är inte stort.

Trädgårdsgruppen fortsätter att jobba med den frågan för att eventuellt kunna erbjuda intresserade en odlingslott.

 

En stor majoritet vill ha en trädgårdsoas nedanför tennisbanan. Det framkom också önskemål om att rusta upp befintliga sittplatser och att anlägga fler ute- och grillplatser mellan husen. Trädgårdsgruppen jobbar vidare med denna fråga.

 

Ett fåtal vill ha en boulebana. Andra förslag är att rusta upp tennisbanan och sätta upp volleybollkorgar. Trädgårdsgruppen jobbar vidare med detta.

 

Majoriteten föreslår att kullen sås in med ängsblomster. Trädgårdsgruppen tar itu med det till våren.

 

Andra idéer och förslag från de som svarat på enkäten är:

Naturstenar eller Björnar som trafikhinder

Bänkar och bord mellan husen på framsidan

Snyggare vid fotbollsplanen

Kryptall i rabatter som Gärdan sköter

Fixa till tennisbanan

Urnor med blommor på gräsmattorna

Kullen – Trappa och rutschbana

Svartvinbärsbuskar

Sparkställ för fastlåsning

Rabarberplantor

Schackspel

Takterasser

Labyrint för barnen

 

Tack för alla fina idéer och vi återkommer till våren med mer konkreta förslag till förbättringar av vår utemiljö.