GärdanBladet 22 april 2005

 

 

 

 

Skrotcyklar i källarna  

Vi glömde i höstas att städa bort gamla och trasiga cyklar i källarförråden. Vi gör det nu i stället. Vi tycker att den dagen vi krattar och gör fint på gårdarna rensar vi källarförråden från omärkta cyklar i sämre skick. Märk upp din cykel innan krattorna kommer fram … för sedan blir Kronan den nya hemvisten.

 

Balkongen till våren 

Nu kommer våren med raska steg. Vi har förbättringsjobb att göra på våra balkonger. Kanske börjar den tryckimpregnerade brädan på balkongräcket ser torr ut. Våra fastighetsskötare tillhandahåller  linolja. 

 

NCC’s skrotcontainers 

Det står stora och fina skrotcontainers på gårdarna och vi får inte ens slänga en läskeflaskkapsyl i dessa, eftersom dessa tillhör NCC.

 

Angående bastun 

Bastuvärdarna meddelar följande:

 

Som många av er har märkt så är bastun öppnad igen efter reparationen. Under badrumsreparationen används anläggningen också som dusch. Därför är antalet tider som går att boka för privatbad i bastun begränsade. Med anledning av det vill vi att ni enbart bokar en timmes bastupass.

 

Vid badande i bastun får du inte:

Sätta upp bastudörren för att släppa in mer luft. Detta gör att aggregatet går för fullt och riskerar att förstöras.

Stänga ventilen på ytterväggen i duschen. Sämre ventilation i duschutrymmet gör att det kommer att växa mögel i taket.

 

I samband med badrumsreparationen av huset som bastun finns i är tanken att förbättra ventilationen. Försök stå ut till dess!  Ingen av oss som badar vill att bastun ska behöva stängas igen för nya reparationer orsakade av de badande!

 

 

Styrelsen Brf Gärdan