GärdanBladet 15 okt 2004

 

 

 

Delbetalning av fastighetsnät – går du i flytt-tankar?

Om du har valt att betala fastighetsnätsavgiften på 3.000 kr

är viktigt att veta följande. Går du flyttankar innan du har betalt hela beloppet är du tvungen att göra dig skuldfri gentemot föreningen.

Den person du säljer lägenheten till kommer under inga som helst omständigheter att belastas av din restskuld när du flyttar ut.

 

Arbetsgrupp Styrkehall

Vi har en arbetsgrupp på två personer som har tagit initiativ att rusta upp vår styrkehall. Mer information kommer när vi vet mer.

    

 

Arbetsgrupp Odling 

Ja, den finns inte än men troligtvis arbetar den till våren.

De minnesgoda av oss kommer ihåg från årsmötet att under övriga frågor nämndes en fråga om odlingar. Vi ska inte bara prata om

det utan nu ska vi göra någonting aktivt.

Har du intresse av att arbeta med likasinnade och lämna kreativa genomförbara skriftliga förslag till styrelsen?

Anmäl ditt intresse till fastighetskontoret Ingela tel 67776.

 

Sandlådor och sittbänkar nedre husraden 

Innan vintern kommer har vi magasinerat sandlådor och sittbänkar på de nedre husraderna. En önskan om ”grönare” gårdar gör att vi kommer att ha en asfalterad bit mellan husen som är ca två bilbredder bred.

För att göra det ännu trevligare för oss är vårt förslag till

dig att flytta upp sittbänkarna i gräset och i den mån sandlådor önskas placerar vi ut dem.

 

Etapp 1 - fjärrvärme

Under vecka 42 asfalteras BLÅ gård.

Skanska gör resten av markjobben nästa år.

  

Vem vill dela ut Gärdanbladet?

Vi söker dig som vill dela ut Gärdanbladet. Bladet delas ut under helgen och ersättning utgår med 150 kr/gång. Anmäl ditt intresse till Ingela på fastighetskontoret.

 

Miljön …

Genom källsortering minskar belastningen på miljön. Många medlemmar är duktiga på att sortera sina sopor, men fortfarande finns det brister som medför ökade kostnader för sophanteringen. Kostnader som slutligen alla medlemmar får betala via hyran.

I sophusen finns kärl för de olika materialen som ska sorteras.

Om du saknar en sorteringsguide eller på annat sätt behöver hjälp att komma igång med sorteringen kontakta fastighetskontoret.

En brand kan få ödesdigra konsekvenser om det finns bensin, gas eller andra lättantändliga ämnen i närheten. För allas säkerhet gäller följande:

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt se till att miljön inte tar skada. Läckande olja och vatten från en bil som tvättas på gatan rinner ner till dagvattenbrunnen och vidare till vattendrag där det stör växt- och djurlivet.

Tvätta därför bilen i en ”Gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt. Där passerar tvättvattnet oljeavskiljare innan det släpps ut.

 

BDX röjer snö i vinter

BDX gjorde förra vintern ett kanonjobb och de kommer att röja snö vintern 2004-2005. 

 

Hobbylokalen – klyvsåg och rikt&planhyvel

Till alla hobbyvänners glädje kan vi meddela att den 7 oktober köpte vi klyvsåg och rikt&planhyvel. Kanonpris! När elektrikern gjort ett enklare eljobb och maskinerna är genomgångna är det bara att köra igång. Kolla med hobbyvärden.

 

Fyra musikträffar i festlokalen före nyår

Du som spelar eller sjunger är välkommen att vara med på våra musikträffar. Du som vill får också bjuda in någon speleman som inte bor på Gärdan. Vi träffas i Festlokalen Bv 88 följande söndagar kl 17-ca 19 dagarna 31 okt 14 nov 28 nov och 12 dec.

För mer information ring Gösta Fredricson tel 16602.

Du som känner för det får gärna ta ett musikaliskt och praktiskt ansvar för kommande träffar. VÄLKOMMEN!

 

Styrelsen Brf Gärdan