GÄRDANBLADET   Mars 2004


Något om tjuvar och väktare …
Vi har haft besök av försäkringsbolag Folksam som lämnat tips om hur vi ska reducera stöld och skadegörelse på bilparkeringen.
De råder oss att tömma bilen själv från värdesaker.
Ett rattlås (rattkrycka) Abus Carblock (ca 595 kr) kan göra det besvärligt för tjuven att stjäla din bil.
Vi har skrivit avtal med Securitas som ska rondera bilparkeringar 2 gånger/dygn kl 22.00-06.00. Vårt avtal med Securitas gäller under 2 år från och med mars 2004.
Fortsätt vara noggrann med att låsa garagedörren så att dina garagegrannar inte får oönskat besök.

Hobbylokalen
Vi har förslag på följande tidplan:
Före den 22 mars ber vi våra hobbyvänner att ta reda på sina privata tillhörigheter i Bv 40, 42, 60 och 114. Kvarlämnade tillhörigheter förvaras hos brf Gärdan för avhämtning före den 23 april.
Den 23 mars flyttar vaktmästarna inventarier till Bv 90.
Den 5 april är sista dag för inlämning av gamla nycklar.
Den 5 april är första dag för utlämning av nya nycklar.
Du är hjärtligt välkommen att titta på lokalen följande kvällar:
5 april 18.30-19.30, 6 april 18.30-19.30, 7 april 18.30-19.30

Nytt avtal kabel-TV ComHem
Nu slipper du fundera på att köpa digital TV-utrustning eftersom vi har skrivit ett avtal med ComHem som gäller tom mars 2005.

Trä- och brännbart material samt elektronik och vitvaror
Du är jättesnäll om du lägger trä- och brännbart material vid planket vi byggde sommaren 2003. När det gäller elektronik, vitvaror eller annat som ska forslas upp till Kronan går det bra att låna Gärdan´s släp för att ombesörja transporten.

Information ”Att bo i bostadsrätt”
Tillsammans med detta Gärdanblad får du mindre blåfärgad skrift. Vi delar ut den till alla medlemmar. Den ska ge svar på i princip alla frågor en bostadsrättsinnehavare kan ställa.

Testmånad april tvättstugetider
Vill du nyttja hela tvättstugan med fyra tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare under fyra tidsintervall under 3,5 timmar?
För samliga tvättstugor föreslår vi följande tider under april:
7.00-10.30, 10.30-14.00, 14.00-17.30, 17.30-21.00
Lämna synpunkter under testmånaden till fastighetskontoret.

Tidskriften ”Energinytt”
Den 1 mars kl 14.00 intervjuades två styrelsemedlemmar, Carin Vallgren och Anders Johansson, avseende brf Gärdan’s fjärrvärme och bredbandsplaner år 2004 av tidskriften ”Energinytt”.
Den 31 mars får alla Luleå- och Råneåbor tidskriften i brevlådan.

Fjärrvärme och bredband
Grävning av fjärrvärme för tappvarmvatten börjar efter semestern och tar ca en månad. Tio gamla elvarmvattenberedare ersätts av fem förbindelsepunkter (dvs en förbindelsepunkt för fyra hus).
Vi har hittat sju leverantörer som nästa vecka kommer att få en offertförfrågan för att installera fastighetsnätet för bredband under sommaren och höst.

Inbjudan till Musikträff
Du som är musikintresserad och har ett instrument är välkommen till en första träff i vår festlokal Bv 88 den 21 mars kl 15.00!
Ta med ditt instrument, ett glatt humör så träffas vi och ser vad det kan bli av det hela.Har du några frågor kring detta kan du ringa Gösta Fredricsson, Bv 54, tel 166 02.
Se anslag på dörrarna inom kort.

Preliminär dag spikad för årsstämma
Skriv in i din kalender att den 11 maj är det årsstämma.
Utförligare informare kommer senare.

Bastuchefen flyttar den 2 april – ansvarig/a bastuvärdar sökes.
Är du bussig och anmäler ditt intresse för att hjälpa till med att hålla bastun varm. Fastighetskontoret tar emot din ansökan.
Tack Rolf för dina fantastiska 23 år som bastuvärd!