GÄRDANBLADET  16 januari 2004

Securitas nytt vaktbolag
Vi har bytt vaktbolag den 1 januari 2004 från Car Park till Securitas. 11-minuters parkering på gårdarna gäller fortfarande.

Trottoar vid nedre vägen
Brf Gärdan’s ca 700 innevånare får fortsättningsvis samsas med bussar och bilar på vägen. Gatukontoret har varken lust eller ekonomi att bygga en trottoar åt oss. Kan vi med insändare förmå Gatukontoret att ändra uppfattning? Vässa pennan och skriv.

Underhållsplan – stambyte/renovering badrum och internet
Tack alla som hämtat underhållsplanen på fastighetskontoret som inte var med på mötet. Det finns 1 ex till var och en av oss.
Gå förbi fastighetskontoret och hämta om du inte har den. 
Påminner om att inte reparera badrum eftersom stambyte kan ske åren 2005-2006.
Påminner om att det kan vara idé att behålla Telia’s internetabonnemang till december 2004 då vi räknar med att vara i gång med bredbandet.

Ovälkommet besök på området
Okända fotspår i nysnö utanför garageportar har observerats.
Var uppmärksam på mystiska rörelser och lås garageportarna.

”Ständig loppis” vid soprum
På husfärg orange har vi ”ständig loppis”. Trist med skräp!
Du som har möjlighet, var snäll och kör skräpet till Kronan.
Du som inte har möjlighet att köra skräp till Kronan, kontakta Bosse och Kenneth som hjälper till.
 

Festlokalen – boknings- och avbokningsregler
Festlokalen är trevlig att hyra, men vi måste ha bättre bokningsrutiner eftersom lokalen bokas och avbokas på ett ganska nonchalant sätt.

Vid bokning:
Vid bokning av lokalen skall beloppet 600 kr betalas för att bokningen skall gälla. Vid telefonbokning måste man komma till kontoret och betala för att            bokningen skall gälla. Ex gäller en helg, ringer och bokar på måndag, avgiften betalas senast tisdag kl 12.00.

Vid avbokning:
4 dagar före användning av lokalen betalas 500 kr tillbaka.

3 dagar före användning av lokalen betalas 400 kr tillbaka.

2 dagar före användning av lokalen betalas 250 kr tillbaka.

1 dag före användning av lokalen betalas 0 kr tillbaka.

Intresseanmälan inglasning av balkong
Vi har begärt och fått in 3 offerter på inglasning av balkong. Fastighetskontoret kommer att skicka ut en intresseanmälan för inglasning av balkong. 

Snickeri-målningsträff i Bv 88 den 28 januari kl 19.00
Vi planerar en förändring av snickeriverksamheten. De 4 små lokaler som finns ska bli 1 stor    snickerilokal och 1 liten målningslokal. Vi behöver väl fungerande regler för nyttjare och närboende grannar samt en snickerivärd. Väl mött!