GÄRDANBLADET  12 september 2003

 

  Nybyggt plank vid fastighetskontoret  
 
  • Ta en liten promenad och titta på vårt nybyggda plank där Bosse och Kenneth korttidsförvarar skräp
 
  Nyinflyttad – 10 brandvarnare kvar  
 
  • Om din lägenheten saknar brandvarnare är du välkommen till fastighetskontoret och köpa en brandvarnare för 30 kr/st.
 
  Biltips, trafiksäkerhet och garage  
 
  • Kom ihåg att du får parkera 11 minuter inne på gården utan att få böter. Fastighetskontoret utfärdar tillfälligt parkerings- tillstånd vid in- och utflyttningar. Biltrafik är inte tillåten på cykelbanan där vi hoppas att barn, cyklande och promenerande Gärdanbor tryggt ska kunna röra sig. Gör dig omaket att köra runt och nyttja asfalterade infarter. Lås garagedörrarna för att hindra biltjuven att komma in och förstöra din och andras bilar. Har du börjat använda garaget till förråd? Läs det finstilta i ditt garagekontrakt. Där står det att garaget är avsett för parkering av fordon. Till vintern kommer vi att göra kontroll av de som söker motorvärmarstolpe som redan har garage. Kan våra fastighetsskötare konstatera att garaget är belamrat med grejor nekas sökande att hyra motorvärmarstolpe.
 
  Ingen hund i tvättstugan  
 
  • Människans bästa vän hunden följer aldrig med till tvättstugan. Denna regel finns för att skydda våra allergiker.
 
  Sopsortering  
 
  • Ska sopgubbarna hitta räkskal bland tidningarna? Vem ids låsa upp dörren till soprummet och ställa in glas när glasiglon står 4 meter bort? Skötsamma Gärdanbor får solidariskt betala den slarvige sopsorterarens sopor eftersom vi får böter för dåligt sorterade sopor från Renhållningen. Vi måste bli bättre!
 
  Höststädning snickerilokaler  
 
  • En rundvandring i snickerilokalerna har visat att det finns kvarlämnade privata låsta skåp, ved till stugan och i övrigt bortglömda saker. Besiktning av samtliga snickerilokaler kommer att ske den 29 september. Du som har ”glömt kvar” grejor ta reda på det du vill ha kvar. Denna ödesdigra måndag tar våra fastighetsskötare och kastar ”kvarglömt” material bakom planket (finfint material till majbrasan).
 
  Slamtömning brunnar  
 
  • Roligt meddelande; vi har tecknat avtal med Ragn Sell i 3 år. De ska tömma våra brunnar från slam. Vi hoppas att denna åtgärd medför att vi slipper framtida vattenansamlingar innanför och utanför våra hus.
 
  Tillfälliga parkeringar upphör  
 
  • De tillfälliga parkeringarna för husvagnar och husbilar upphör from 1 oktober 2003. Alternativ uppställning av vagnar och fordon är inne på Tennisplan. Kostnad 100 kr.
 
  En hälsning från Birgitta Lidström, vävstugeansvarig  
 
  • Onsdagar kl 18.00-20.00 är vävstugan öppen. Vill du väva mattor eller dukar är du välkommen till Vävstugan, Bv 62.