GÄRDANBLADET  26 maj 2003

Lekparkerna rustas upp

Barngruppens önskemål om ny lekparksutrustning kommer att
levereras vecka 23. Tack vare aktiva föräldrar kommer våra
barn att ha en tryggare lekmiljö. Fortsätt jobba för barnens
säkerhet. Kontakta vicevärdskontoret om du inte känner till
husfärgs-förälder på din färg. korvgrillningspinnar?

 

Till Salu

Nu har de nya tumlarna till tvättstugorna kommit och
därför erbjuds du att få köpa begagnad torktumlare 500 kr/st
(ej för montage i lägenheten).
Anmäl ditt intresse till vicevärdskontoret.

Först till kvarn...

 

30 brandvarnare kvar

Vicevärdskontoret har kvar 30 brandvarnare till försäljning.
Kontakta vicevärdskontoret om du är intresserad av att köpa
brandvarnare tex till sommarstugan. Priset är 30 kr/st.

 

Brf Gärdan på Internet

Vid årsstämman informerade Lars Oskarsson och Anders Johansson
om att Brf Gärdan finns på Internet. www.brfgardan.com
Kontakta Lars eller Anders om du har förbättringsförslag
till vår internetsida.

 

Sommarblommor

Sommarblommor som ska planteras mellan portarna är beställda.
De kommer vecka 24.

 

Piskställningar

Om du vill ha en piskställning gratis ringer du till
Bosse 070-6614480 eller Kenneth 070-2772445.

Först till kvarn...

 

Ny styrelse

Den 12 maj fick vår förening en styrelse som ska arbeta för Gärdans bästa.

Ordförande:    Timo Karvonen
Vice ordf:     Karin Vallgren
Sekreterare:   Anders Johansson
Ledamot:       Börje Johansson
Ledamot:       Lars Oskarsson
Suppleant:     Leif Sjölund
Suppleant:     Gösta Fredricsson
Suppleant:     J-O Björnfot

Välkommen Börje, Leif, Gösta och J-O!
Vi "gamla" hoppas ni ska trivas med oss kommande år.