uppdaterades 2017-05-20

Gärdan A- Ö

VARMT VÄLKOMMEN TILL BRFGÄRDAN

 

    Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende.

Presentation av vicevärden och viktiga tider och telefonnummer du bör veta
Vicevärd                            Ingela Olofsson                                        
Vicevärdskontor                  Burströmsvägen 30
Öppet dagtid                      måndag-torsdag 08.00-14.00
                                        fredagar stängt
Öppet kvällstid                   tisdag 18.00-19.00
Telefon                              677 76
Fax                                    23 08 82
E-mail                                brf.gardan@telia.com

För nyttjande av festlokal, övernattningslokal, hobbyrum, motionslokal, vävstuga, målarlokal och bastu kontakta vicevärden för mer information.

Presentation av fastighetsskötare:
Stefan Nordström               Tel mobil   070-657 44 80
Fastighetsskötare kan också nås på tel 677 76
(träffas säkrast mellan kl 09.00-09.30 och kl 14.00-14.30).
Under arbetstiden 07.00-16.00 kan du träffa fastighetsskötare på området.

Grill på balkongen
Det är förbjudet att grilla på balkongen med träkol eller briketter pga brandfaran. Använd gärna grillplatserna som finns på området i stället.

Felanmälningar
Dagtid till vicevärdskontoret på tel 677 76.
Efter kontorstid direkt till telefonsvararen med samma nummer. Felanmälan kan även göras till fastighetsskötare efter kontorstid enligt ovan.

Upplåsning av bostad
Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare.
Om denne ej är anträffbara kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel 21 13 20.

Akuta skador i våra bostäder och gemensamma lokaler.
Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare. Om denne ej är anträffbara kontaktar du Securitas. Bevakningsbolag på tfn 21 13 20.

Hemsida
På hemsidan får du tillgång till de senaste nyheterna på det snabbaste sättet. Du får även tillgång till en hel del information om föreningen samt en del användbara länkar. Här kan du också kontakta styrelsen om frågor och göra felanmälningar som inte är så akuta att de måste åtgärdas omedelbart.

Lägenheter
Allmänt
Hur vi beter oss påverkar hyran eller avgiften som den egentligen heter.
Allt som vi själva fixar och ordnar bidrar till att hålla kostnaderna nere och allt vi slarvar med eller förstör orsakar ökade kostnader. Vi ska alla hjälpas åt med att hålla ordning och skapa trivsel här! Visa hänsyn till din granne, engagera dig i ditt boende så finns goda förutsättningar att ditt boende blir riktigt bra.

Balkonger
Våra balkonger måste underhållas. Tak och väggar på balkongen ska målas vita samt balkongräcket linoljas. BrfGärdan tillhandahåller olja. Bostadsrättshavaren oljar räcket. Tegel får inte målas. För mer info vänd dig till vicevärden.

Bredband och internetleverantörer
Bredband finns indraget i alla lägenheter.
Tillgång till internet
Det finns tre sätt att ansluta sig till internet.
1. Ansluta sig fastighetsnätet.
2. Ansluta sig till Comhem via antennuttaget.
3. Ansluta sig via adsl från telefonuttaget.
Beställningsblankett för att få tillgång till fastighetsnätet. Klicka här. Och skriv ut den.
Det är en pdf - fil. Och beställningen lämnas till vicevärdskontoret.

Tv-kanaler
Kanaler kan tas bort eller läggas till. Det är ej styrelsen som beslutar vad vi får se. Det är Comhem som tar de besluten, har ni synpunkter på kanalutbytet kontakta Comhem 90222. Kanalplan grundutbud.
Vid fel ring 90222.

Elementsfilter och fönsterfilter
Man kan tvätta elementsfiltren vid behov. Det finns att köpa filter på vårt vicevärdskontor.

”Festvarna” grannarna
Om du ska ha fest är det bra att informera grannarna om att du ska ha fest. Det gör du genom att sätta en lapp i plastfickan i ytterdörren i de portar du tycker är berörda av ditt kalas.

Förvaltare
Vi har avtal med förvaltningsbolaget CASTOR i Sundsvall.
Förvaltnings AB Castor
Box 795,  851 22  SUNDSVALL
060-128000
www.castor.se

Garage
Garage finns att hyra och eftersom efterfrågan är stor får du oftast stå i kö. Garaget är till för motorfordon och ska inte användas till annat. För att förlänga livslängden på garageporten ber vi dig skotta snö framför garageporten. Anmäl ditt intresse för garage till vicevärden. Fyll inte garaget med saker eftersom det är en brandrisk! Var noga med att låsa garageporten eftersom andra är beroende av det, för att undvika stölder och skadegörelse.
Det finns tot. 222  st. garageplatser
Bokning
Vicevärdskontoret tel. 0920-677 76
Uppsägningstid
9 mån.
Hur du använder ditt garage
Du får ej förvara brandfarliga vätskor eller gasol.
Du får gärna sätta hyllor på väggen av trä.
På golvet får du inte göra någon avskiljare till din garagegranne.
l taket får du inte sätta krokar eller andra anordningar.

Motorvärmare
Motorvärmare finns att hyra och efterfrågan är stor och du får oftast stå i kö. Anmäl ditt intresse för motorvärmare till vicevärden. BrfGärdan har intervallström för motorvärmarna. Det innebär att ju kallare det är ute desto längre intervaller går motorvärmaren. Sladd till motorvärmare får med hänsyn till olycksfallsrisken ej lämnas ansluten till eluttag under tid då uppvärmning av bil inte pågår. Lämnar du kvar sladden hängande eller ansluten till eluttaget när du far iväg med bilen har fastighetsskötaren skyldighet att ta bort (omhänderta) sladden. Omhändertagen slagg kan lösas ut av bilägaren på vicevärdskontoret då detta är bemannat, eller hos fastighetsskötare i servicegaraget mot en kostnad av 50 kr.
Det finns tot. 102 st. motorvärmarplatser
Bokning
Vicevärdskontoret tel. 0920-677 76
Uppsägningstid

9 mån.
Har du motorvärmare kom ihåg att ta bort motorvärmarsladden
när du inte använder den även kortare stunder.
Våra barn kan använda kvarhängande sladdar som "leksaker'.

Hyra extramotorvärmare
Extramotorvärmarstolpe får hyras av de som har garage eller motorvärmarstolpavtal. Kontakta vicevärdskontoret för mer info.

Hyra extra parkeringsplats
Det finns ett antal parkeringsplatser att hyra utan el att hyra. Kontakta vicevärdenskontoret
för mer info.

Parkeringar
Var uppmärksam på var du ställer bilen. Boende (som ej har garage, stolpe eller förhyrd parkeringsplats) ska endast stå på rutor där det är skyltat boende och besökande gäster parkerar där det är skyltat besökande. På boende platser gäller 3-timmars parkering, dvs det är ej tillåtet att stå längre än 3 timmar på samma plats. För besökare gäller 24-timmars parkering på besökande p-plats. Observera att Securitas kontrollerar vilken adress bilen är registrerad på när de avgör om bilen är felparkerad eller ej. (Det vill säga om bilen är registrerad på adress på Burströmska = parkera på boende. Om bil registrerad på annan adress = parkera på besökandeplats.) Felparkering kan medföra böter.
Precis som tidigare gäller att parkering på gårdsplaner endast är tillåten i 10 minuter för i och urlastning.
Om du är osäker på var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel 0920-67776.
Obs
Du som har tilldelads motorvärmar- eller garageplats skall ställa bilen
där för vi behöver våra fria parkeringsplatser.
Samma regler gäller även släpvagnar/husvagnar och firmabilar som används av boende på området.

Husvagnsplatser och släpvagnsplatser
BrfGärdan
har ett antal anvisade husvagnsplatser och släpvagnsplatser
- Sommar
under tiden 1 april - 31 oktober finns det fasta uppmärkta
platser att hyra.
Bokning

Vicevärdskontoret tel. 0920-677 76

Hemförsäkring
Som vi tidigare informerat, har styrelsen fr.o.m. 1/1 2008 tecknat en tilläggsförsäkring s.k. Bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. De som redan har bostadsrättstillägg knutet till sin hemförsäkring rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort bostadsrättstillägget från försäkringen. Vid skad kontakta även vicevärdskontoret.
OBS!  Du ska givetvis inte säga upp din hemförsäkring, utan enbart bostads-rättstillägget.

Regler uteplats utanför balkong.
Innan planering och anläggande av uteplats skall en ritning lämnas in på Gärdans vicevärdskontor. Uteplatsen skall vara fackmannamässig utförd av betongplattor. Måttet på uteplatsen får ej överskrida 3 X 3 meter och skall vara i direkt anslutning till balkongen. Vindskydd skall ha en max höjd till balkongöverliggaren. Balkongerna som ligger i anslutning till gångbanan som går genom området kan få ha en annan utformning, lämna in en ritning till vicevärdskontoret.
Bilder på korrekta uteplatser. Uteplats 1 och uteplats 2.

Regler för grindöppning på balkong för husen utan källare.
Öppningen för utföras av annan firma än Ncc. Dock skall öppningen vara
lika som alla andra öppningar och det skall utföras fackmannamässigt.
Ritning tillhanda hålls av BrfGärdan på hur den skall vara gjord.
Fasta planteringar i form av buskar skall vara inom 3 X 3 meter. Staket tillåtes inte.br>  Uteplatsen ska utföras så att den orsakar minsta möjliga besvär för fastighetsskötarna vid t.ex. gräsklippning.
1. Lämna in en ritning med mått och hur uteplatsen är tänkt att se ut.
2. Håller till de tillåtna måtten.
3. Efter utförande kom ihåg att ej lämna saker ute på vintern, din granne måste kanske skotta snö från sin balkong och den kommer nog att hamna på din uteplats.

Blombänkar
Medlemmar ansvarar för skötsel av respektive blombänk mellan portarna.

 

Grovsopor

Var lämnar jag mina grovsopor?
Privatpersoner får utan kostnad lämna in grovavfall på någon av
kommunens fyra återvinningscentraler.

Ex. på avfall som tas emot är trä, trädgårdsavfall,
metallskrot, vitvaror, sten/betong, vitvaror, elektronik och dyl. 

De har även en miljöstation för farligt avfall, t ex lysrör,
batterier, färgrester, olja. Det finns även möjlighet att lämna returpapper och
förpackningar av papper/kartong, metall, hårdplast och glas.

När har återvinningscentralerna öppet?
KKronan ÅVC (tel 0920-43 48 08) 
Månd, onsd, fred 7-16
Tisd, torsd 7-20
Lör 10-14

Sunderbyns ÅVC (0920-26 14 78)
Månd, tisd, onsd, fred 7-15.45
Torsd 7-20
 

Trapphus

Ordningsregler för trapphus.
Förvaring av grejor och material i trapphus får ej förekomma.
Endast barnvagnar är tillåtna. Fönster i trapphus och lägenhetsförråd
får ej lämnas öppna med sopkvast eller annat mellanlägg.
Dörren till trapphuset är alltid låst den låses upp med kod eller lägenhetsnyckeln.
Ge ej ut koden till obehöriga.

 

Städning av trapphus:
På infotavlan i trapphuset står det vilken dag trapphuset städas.

Städdag

 

Varje år i maj månad har vi en städardag på området, och
då hjälps vi alla åt, allt efter egen ork och förmåga.
Vi krattar, rensar rabatter sopar, med mera, och efter detta brukar
vi samlas för någon form av mat och dryck till alla som varit med
och hjälpt till.
Naturligtvis får man låna redskap för städning även annan tid på året,
hör av dig till vicevärden eller fastighetsskötarna.