Bostadrätt

uppdaterades 2016-07-07

Bostadsrätt:
Om bostadsrättsföreningen
Stadgar
Lista  vem lagar vad ?.
Underhållsplan.
Bostadsrättslagen
 

Styrelsen väljs en gång per år på föreningsstämman.
Om man vill vara med eller har förslag på vem som vill vara
med i styrelsen kan man kontakta valberedningen eller styrelsen
.
Tag chansen att påverka ditt boende!

Bostadsrätt:
Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten.
Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden
under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt
 
Föreningen ansvarar för:
- fasader
- yttertak
- trapphus
- vatten- och avloppsstammar
- marken runt huset
- tvättstugor
- källare och vind
- elledningar
- värmesystemet
- garage
- motorvärmarstolpar
- parkering
- kabel TV
 
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för "lägenhetens inre underhåll" som tex:
- tapeter
- målning
- golv
- vitvaror i köket
- tvättmaskin i lägenheten
 

Reparationsfonder:
För att kunna klara underhåll av stammar, fasader mm avsätter föreningen
pengar till en yttre reparationsfond.
Hur reparationsfonden används beslutar stämman.
Vi har också en inre reparationsfond där pengar avsätts från månadsavgiften.
Den inre fondens pengar är öronmärkta åt just den enskilde bostadsrätten.
Ur den inre fonden kan bostadsrättsinnehavaren mot redovisning (kvitto) få
pengar för att t ex tapetsera om.
 

Vad får jag göra själv? Vad skall föreningen göra?
Även det regleras av föreningens stadgar.
Det normala är att föreningen tar ansvar för det yttre underhållet medan
medlemmen åläggs att ta ansvar för det inre.

I normalfallet får bostadsrättsinnehavaren:

- tapetsera om
- måla om
- byta golv
- installera eller byta vitvaror i köket
- utföra visst arbete i badrum

Vid större förändringar i lägenheten som att flytta, riva eller bygga en innervägg
måste du ha tillstånd från styrelsen.