Väkommen till Bostadsrättsföreningen Gärdans hemsida,  Burströmsvägen 30  974 33 Luleå 

Senaste nytt  Rubrik  Innehåll 
2016-06-20  Sommarbladet juni  Sommarbladet. Läs mera. 
2016-05-24  Gärdan bladet maj  Städag, OLJA TILL BALKONG ÖVERLIGGAREN, PLANERA IN ÅRSSTÄMMAN. Läs mera. 
2015-12-06  Uthyrningsrum Bv62  Om den nya uthyrningsrum på Bv62, lite info samt regler. Läs mera. 
2014-0-01  Att skriva motion till årstämman.  Nu finns det en sidan om att skriva en eller flera motioner till årsstämman. Läs mera.